CORONAVIRUS COVID-19

Vad är coronavirus?

Det finns ett stort antal virus som tillhör coronavirus familjen, de flesta finns hos olika djurarter. Endast ett fåtal virustyper kan smitta mellan djur och människor. Det finns idag sju coronavirus som kan smitta och ge upphov till sjukdom hos människor. Fyra av dessa virus är vanliga och orsakar förkylning. Varianterna sars- och mers-coronavirus orsakar betydligt allvarligare luftvägssjukdom. I slutet av 2019 upptäcktes ett nytt coronavirus i Kina som kan smitta människor. Sjukdomen som det nya viruset ger upphov till kallas covid-19. Läs mer om sjukdomsinformation om coronavirus.

Vilka är symtomen på covid-19?

De symtom som rapporterats är framförallt:

 • hosta
 • feber
 • andningsbesvär
 • snuva
 • nästäppa
 • halsont
 • huvudvärk
 • illamående
 • muskel- och ledvärk
 • nedsatt lukt- och smaksinne
 • diarré

De flesta får lindriga besvär som går över av sig själv med egenvård i hemmet. En del blir allvarligt sjuka med exempelvis andningssvårigheter och lunginflammation.
Tiden från det att man smittas till man blir sjuk (inkubationstiden) bedöms vanligtvis vara 2–14 dagar, de flesta insjuknar efter ca 5 dagar. Enstaka fall kan möjligen avvika från dessa mönster. Det är mycket viktigt att stanna hemma när man känner sig sjuk. Om man inte klarar sig med egenvård i hemmet ska man ringa telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning.

Hur smittar covid-19 och hur länge smittar man andra?

Coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19 smittar i första hand genom kontakt med droppar och sekret från luftvägarna. Överföring av droppar och sekret kan ske direkt från hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta, eller vid kontakt mellan personer, så kallad direkt kontaktsmitta.

Smittsamheten av covid-19 är sannolikt störst i anslutning till insjuknandet och i början av sjukdomsförloppet. Stanna hemma i minst sju dagar efter att du insjuknade, du ska även ha varit feberfri i två dagar och tydligt känna dig bättre för att anses vara smittfri.

Om du har haft mera uttalade symtom och vårdats inneliggande men inte behövt IVA-vård gäller minst 14 dagar sedan insjuknandet, du ska även ha varit feberfri i två dagar och tydligt känna dig bättre. Om du tillhör gruppen som varit allra sjukast och IVA-vårdats, ska det alltid göras en individuell bedömning av behandlande läkare för att du ska kunna bedömas som smittfri.

Om du som symtomfri provtagits kan du bedömas som smittfri först sju dagar efter positivt prov. Skulle du utveckla symtom efter provtagningen så får du räkna från insjuknandedagen. Det är viktigt att tänka på att du fortsatt behöver följa de generella rekommendationerna för att minska smittspridning i samhället.

Hur skyddar du dig själv och andra?

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Läs mer: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

Hur arbetar vi på Home Care Hemtjänst för att bromsa spridningen av Coronavirus?

Vi på Home Care hemtjänst arbetar aktivt för att bromsa spridningen av coronaviruset.
Då vi tar hand om äldre och de som är i riskgrupper är det viktigt för oss att våra medarbetare känner till att de inte skall gå till arbetet om de visar några som helst symptom på förkylning, snuva, hosta, feber, eller lindrigare symptom. 

Vi är noggranna med hygien och tvättar händerna oftare med tvål och varmt vatten. Vi undviker att röra ögon, näsa och mun.
Vi använder även handdesinfektion, handskar och engångsförkläden och har tillgång till skyddsutrustning om vi misstänker smitta hos någon av våra vårdtagare.
Numera använder vi även visir & munskydd vid all omvårdnadsarbete inom 2 meter för att minimera risken att smitta våra vårdtagare. Vi arbetar aktivt med att minimera antalet personal som besöker dig i ditt hem och försöker hålla avstånd så gott det går. 

Vaccination mot covid-19:

Du som har hemtjänst kommer få erbjudande om att vaccinera dig mot covid-19. Om det finns andra vuxna i ditt hushåll, så gäller detta
även dem. När det är dags för vaccinering ska du kontakta vårdcentralen för att boka tid för vaccinering.

Innan du bokar tid ska du få ett intyg från oss på home Care hemtjänst om att du är prioriterad för vaccination mot covid-19. Vaccinet ges i två doser med olika veckors mellanrum beroende på vilket vaccin du får och ca någon vecka efter den andra dosen kommer du att ha skydd mot covid-19. Vaccineringen kostar inget.