• Hemtjänst Alltid Nära Dig

    Trygghet, delaktighet och kontinuitet.

Är du i behov av hemtjänst?

Home care är en auktoriserad hemtjänstutförare som utför hemtjänst i Jönköping & Skövde kommun. Våra insatser utförs till samma pris som den kommunala hemtjänsten. Vi lovar dig som vårdtagare att få den bästa möjliga hemtjänsten där du får insatser utförda av kompetenta undersköterskor, vårdbiträden och alltid ett fåtal personer som du känner igen som utför insatserna. Du kan ansöka om hemtjänst genom att följa de tre stegen nedan. Vill du istället få hjälp med din ansökan kan du alltid kontakta oss på 036 -10 02 55 eller 0500 74 93 02.

Hemtjänst i Jönköping och Vaggeryd

Hur du ansöker till Home Care

Ansökan

Du ansöker om hemtjänst genom att kontakta kommunens växel och be om att få tala med en biståndshandläggare. Biståndshandläggaren gör då ett hembesök där det går igenom vilken vård och omsorg du behöver och beslutar sedan vilket stöd du har rätt till. Under mötet får du all information om kostnader, insatser och vilka utförare du kan välja mellan. Vi hoppas du väljer oss som utförare!

Utredning

Efter hembesöket utreder biståndshandläggaren ditt behov av hemtjänst och inom kort tid får du svar på vilka insatser du blivit beviljad via brev eller telefon. När du väl fått insatserna och biståndshandläggaren fått in ditt val av vem som skall utföra hemtjänsthjälpen kontaktar biståndshandläggaren den utförare du valt.

Utförande

När du valt oss som hemtjänstutförare och vi fått ditt beslut kontaktar vi dig inom 24 timmar för att boka ett hembesök. Vid det första besöket får du en kontaktperson som har en samordnande roll för att skapa kontinuitet och trygghet för dig som vårdtagare och anhörig. I samband med det första besöket upprättas även en så kallad genomförandeplan, där du och din kontaktperson tillsammans bestämmer hur hjälpen ska utföras.

© Copyright - Homecare