Om oss

Vi garanterar dig trygghet, delaktighet och kontinuitet.

Hemtjänst

Att få bedriva hemtjänst blev möjligt när Lagen om valfrihetssystem kom till 2009. Home Care har sedan 2011 beviljats rättigheter att bedriva hemtjänst i Jönköpings kommun. År 2024 etablerade verksamheten sig i Skövde.  Vi utför de omsorgs- och servicetjänster som beviljats av Jönköping och Skövde kommun. Insatserna utförs på samma villkor och till samma pris som den kommunala hemtjänsten. Vi prioriterar hög kvalitet, kontinuitet och professionalism med respekt för våra kunders önskemål. Vi tillhandahåller tjänster på flera språk: svenska, engelska, arabiska & assyriska. Kontakta gärna oss om du har några frågor!

Verksamhetsansvarig & enhetschef

Vår verksamhetsansvarig heter Eva Löfving och är distriktssköterska. Hon har över 40 års erfarenhet av vård och omsorg. Verksamheten präglas av god kommunikation och bra struktur för att tillgodose högsta kvalitet. Tillsammans med vår verksamhetsansvarig utformas kompetensutvecklingen för personalen vilket bygger ramarna för din vård.

Kompetens

Vår personal består av utbildade sjuksköterskor, undersköterskor & vårdbiträden med lång erfarenhet inom vården. Våra medarbetare behärskar tillsammans minst sju olika språk och vi kan stolt erbjuda hemtjänst på flera språk som underlättar det för dig vars modersmål är annat än svenska.

Trygghet

Hos oss får du en trygg och säker hemtjänst där du själv är med och planerar insatserna. Du står i centrum och tillsammans ser vi till att uppfylla dina behov och önskemål.